INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

OBCHODNÁ ČINNOSŤ   

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ   

DATEC SLOVAKIA, s.r.o.
Bardejovské Kúpele 9, 086 31 Bardejov e-mail: datec@datec.sk
Registracia : OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 12796/P
IČO : 36 472 786, IČ DPH : SK2020028219